Translate

29 Nov 2013

PERKONGSIAN DAKWAH

Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Wahai Bangsa Islam Inilah Grey Area Mahluk Penyembah Dua Tuhan

Firman Allah :al-Imran 83
Apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepada -Nya baik secara suka rela mahupun secara terpaksa dan kepada – Nya mereka semua dikembalikan.

Perhatikan Baik-baik Penjelasan ayat ini;
Allah SWT memberi Makna dan hakikat Islam kepada kita bahwa Keislaman seluruh mahluk alam semesta adalah Tunduk pada perintah, mengikut peraturan dan mematuhi undang-undang Allah SWT.

Jangan pernah terpikir bahwa Islam itu hanya mengucapkan dua kalimah syahadah saja atau keyakinan di hati saja TANPA diikuti kepatuhan mengikut undang-undang dan peraturan Allah serta merealisasikan undang-undang dan peraturan itu di dalam realitas hidup sehari-hari.

Firman Allah : an-Nahl 51
Dan Allah berfirman :”Janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Aku saja hendaknya kamu gemetar takut.”

Firman Allah : al-Baqarah 208
Wahai orang-orang yang beriman ! Masuklah ke dalam kedamaian dengan keseluruhan jiwa dan janganlah kamu turuti jejak syaitan-syaitan kerana sesungguhnya Syaitan musuh kamu yang amat nyata.

Masuklah ke dalam Islam secara kaffah menyeluruh jika tidak berarti kamu masuk ke dalam kekufuran.

Apabila seseorang masuk kedalam Islam hanya pada syiar-syiar ibadat saja sedangkan dalam praktik pengamalan ibadat politik, ekonomi, sosial tidak mengikuti aturan dan undang-undang Islam berari orang tersebut berada dalam kekufuran.

Firrman Allah :al-Imran 19
Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam .

HANYA ada dua bentuk kerajaan atau Negara saja yang wujud di atas bumi ini – kerajaan/Negara Islam atau kerajaan/Negara kufur, tidak ada kerajaan /negara yang ketiga.

dan hanya dua aqidah sahaja yang wujud dimuka bumi ini yaitu Aqidah/Ideologi Islam atau aqidah/ideologi kufur, tidak wujud yang yang ketiga.

Hanya ada dua kepatuhan yaitu Kepatuhan mematuhi Semua Perintah Allah SWT dan Rasul-Nya
atau kepatuhan mematuhi hawa nafsu Manusia.

Hanya ada dua Kepatuhan Hukum yaitu Mematuhi hukum Allah SWT atau mematuhi hukum buatan manusia hukum Jahilyah.

Hanya ada dua Jenis Manusia yang terlibat Perang di dunia ini yaitu
Orang-Orang yang Berperang diJalan Allah dengan cara dan metoda dari Allah SWT dan Manhaj Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT.

Atau orang-orang yang berjuang dan berperang karena mengekalkan dan mempertahankan, memperjuangkan konsep dan nilai-nilai kufur, dengan beragam panji-panji, beragam sistem hidup, beragam undang-undang, beragam cara, beragam nilai dan beragam neraca ukuran mereka adalah sahabat-sahabat syaitan beriman kepada Thagut.

Seseorang yang melakukan Ketaatan dan kepatuhan secara parsial kepada Islam dan melakukan ketaatan dan kepatuhan juga kepada yang lain berarti berada Orang dalam kekufuran.

Firman Allah : an-Nisa 76
Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang pada jalan Thagut

Firman Allah : an-Nisa 150, 151
Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkarkan Allah dan Rasul-Nya, dan hendak membeza-bezakan di antara Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan berkata : “kami beriman kepada sesetengahnya dan kufur ingkarkan kepada sesetengah yang lain,” serta bertujuan untuk mengambil jalan yang lain (jalan tengah) di antara iman dengan kufur. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang menghinakan.

Tak ada dalih bagi manusia untuk melepaskan diri dari ketetapan Allah SWT yang sudah sangat jelas ini

Mari kita berjuang fi sabiliah berperang menegakkan Kedaualatan dan Kekuasaan Dinul Islam , Bumi ini sudah hampir 99,9% dipenuhi oleh Negara-negara Kufur tak ada lagi tempat berlindung untuk bangsa islam.

Mari Menjadi Tentara Islam yang mematikan, yang Menggentarkan yang Menakutkan Musuh-musuh islam Seperti Masa Rasulullah SAW.

Inilah Saatnya Bagi Bangsa Islam Untuk Mengembalikan Kehebatan Bangsa Islam di Akhir Zaman.

Mari Menyongsong janji Rasulullah SAW Abad Kebangkitan Khilafah Islam Hidup dalam kemuliayaan Islam dan Keberkahan meraih syahid fie Sabilillah.

Bersiaplah untuk Perang Saudaraku , karena Tentara Masihid Dajjal dan para Tentara seluruh Negara Kufur sudah Lama dalam persiapan untuk menghancurkan Kebangkitan Bangsa Islam Dalam Naungan Khilafah Islam.

Jangan Biarkan Jiwa, dan Pikiran dikendalikan perbudakaan dan penghinaan oleh Bangsa Munafiqin dan Musyrikin.
Jangan pernah Takut kepada Manusia Kafir adalah karena itu adalah perbuatan kemunafiqan.

Waspadalah terhadap Mahluk Grey Area sebab mereka adalah Bangsa Munafiqin dalam Negara negara kufur mereka semuanya penghianat.

No comments:

Post a Comment